ateliér Choma

sk en

Svet na odchode

prípravné práce

SNM Martin
od 19. 11. 2009 do 15. 8. 2010
Dňa 19. 11. 2009 bola v Slovenskom národnom múzeu v Martine sprístupnená výstava Svet na odchode (roľnícka civilizácia Slovenska na prelome 19. a 20. storočia). Autormi tohto výstavného titulu sú PhDr. Peter Slavkovský, DrSc, pracovník Ústavu Etnológie SAV, PhDr. Daša Ferklová a Mgr. Barbora Pekaríková odborné pracovníčky múzea. Otvorenie výstavy bolo spojené s prezentáciou knihy Petra Slavkovského: Svet na odchode; Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe.

1 2 3 4 5 6 7 8