ateliér Choma

sk en

Svet na odchode

prípravné práce

SNM Martin
od 19. 11. 2009 do 15. 8. 2010
Dňa 19. 11. 2009 bola v Slovenskom národnom múzeu v Martine sprístupnená výstava Svet na odchode (roľnícka civilizácia Slovenska na prelome 19. a 20. storočia). Autormi tohto výstavného titulu sú PhDr. Peter Slavkovský, DrSc, pracovník Ústavu Etnológie SAV, PhDr. Daša Ferklová a Mgr. Barbora Pekaríková odborné pracovníčky múzea. Otvorenie výstavy bolo spojené s prezentáciou knihy Petra Slavkovského: Svet na odchode; Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe.

1 2 3 4 5 6 7 8
Exception

Exception

Path does not exist: /home/html/palochoma.sk/public_html/data/priestorove-riesenia/bologna-children-s-book-fair

Source file

File: /home/html/palochoma.sk/public_html/app/models/FileManager.php   Line: 200

Line 193:      private $_thumbnailHeight 100;
Line 194:  
Line 195:  
Line 196:  
Line 197:      public function __construct($baseDir$currentDir '/') {
Line 198:          $this->_baseDir realpath($baseDir);
Line 199:          if ($this->baseDir === FALSE) {
Line 200:              throw new Exception("Path does not exist: {$baseDir}");
Line 201:  //        } elseif ($this->_baseDir == '') {
Line 202:  //            $this->_baseDir = '/';
Line 203:          }
Line 204:          $this->currentDir $currentDir;
Line 205:      }
Line 206:  
Line 207:  

Call stack

 1. models/Project.php (144) source   FileManager-> __construct (arguments )

 2. Nette/loader.php (273) source   Project-> getImages ()

 3. Nette/loader.php (245) source   ObjectMixin:: get (arguments )

 4. models/Project.php (158) source   Object-> __get (arguments )

 5. Nette/loader.php (273) source   Project-> getFirstImage ()

 6. Nette/loader.php (245) source   ObjectMixin:: get (arguments )

 7. c-Nette.Template/_templates.Homepage.projects.phtml-5b5bc21370ef8e7bc82df630b52285c8.php (35) source   Object-> __get (arguments )

 8. Nette/loader.php (3992) source   _cbb9135544276_content (arguments )

 9. c-Nette.Template/_templates._layout.phtml-cbfe7ba538ca3bc419c6eaa85d4e1280.php (37) source   LatteMacros:: callBlock (arguments )

 10. Nette/loader.php (323) source   include (arguments )

 11. Nette/loader.php (4119) source   LimitedScope:: load (arguments )

 12. c-Nette.Template/_templates.Homepage.projects.phtml-5b5bc21370ef8e7bc82df630b52285c8.php (60) source   Template-> render ()

 13. Nette/loader.php (323) source   include (arguments )

 14. Nette/loader.php (4119) source   LimitedScope:: load (arguments )

 15. Nette/loader.php (1145) source   Template-> render ()

 16. Nette/loader.php (653) source   RenderResponse-> send ()

 17. app/bootstrap.php (96) source   Application-> run ()

 18. public_html/index.php (13) source   require (arguments )

Nette Application

Environment

HTTP request

HTTP response

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Homepage:projects

Parameter Value
lang sk
category priestorove-riesenia
project svet-na-odchode

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
yes SimpleRouter presenter = Homepage
action = default
lang = 
NULL

Homepage:projects
lang = sk
category = priestorove-riesenia
project = svet-na-odchode
may SimpleRouter presenter = Admin
action = default
lang = 
NULL

Admin:projects
lang = sk
category = priestorove-riesenia
project = svet-na-odchode
¤ ×